หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดยอดนักอ่าน ประจำปี 2560

หน้าหลัก

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

          ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดยอดนักอ่าน ประจำปี 2560

          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2734-9022-3 หรือที่ www.tla.or.th

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000