หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าหลัก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ผู้สนใจ สามารถสมัครและส่งหนังสือแสดงความจำนงและหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ไปยัง ประธานอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โดยจัดทำเป็นเอกสารปกปิด และเขียนที่มุมซองว่า "เอกสารสมัครรองผู้อำนวยการฯ"

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000