หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

หน้าหลัก

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2560 เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ 18/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ สวนหลวง ร.9

ได้มีการจัดจำหน่ายเสื้อคอโปโลสีเทาให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในราคาตัวละ 250 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000