หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานกองทุน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา

หน้าหลัก

กรมชลประทาน

รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rid.go.th หัวข้อ " รับสมัครข้าราชการและพนักงานทั่วไป "

และ Link ไปที่ http://rid.job.thai.com

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000