หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ วช. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล"

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จัดงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) "

ในวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภายใต้แนวคิด " การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน "

และ วช. ได้จัดการเสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล" ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560

เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th

และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000