หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สสวท. รับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31

หน้าหลัก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

(International Young Physicists' Tournament : IYPT) ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้สนใจตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.iypt.org/ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการโดย สสวท.

สามารถติดตามได้ที่ http://sites.google.com/site/iyptthailand/ หรือ http://www.facebook.com/iypt.th/

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000