หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์งาน Performing Arts Expo by BTF

หน้าหลัก

คณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร

จัดงาน Performing Arts Expo by BTF

เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะการแสดง

ได้มีโอกาสพบกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชนศิลปะการแสดง

ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 18.00 น.

ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์ วัน ถนนพระรามที่ 1

สำหรับนักเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สช. สามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นักเรียนและครูผู้ดูแลที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการร่วมงาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ คุณกุนทรา  ไชยชาญ โทร. 092-941-9156

Mail. kuntara.c@gmail.com   หรือที่   www.bangkoktheatrefestival.com

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000