หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

หน้าหลัก

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2560

เพื่อมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม.

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.royin.go.th หรือ เพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000