หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการประชุม เรื่อง "ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0"

หน้าหลัก

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

เรื่อง "ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0" ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมฯ ได้ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000