หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับโอนข้าราชการ

หน้าหลัก

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

รับโอนข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000

และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอโอนได้ที่  http://www.dit.go.th

หัวข้อข่าว / ประกาศกรม "ข่าวสมัครงาน"

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000