หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ "พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"

หน้าหลัก

          ด้วยศูนย์กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดหัวฝายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และร่วมน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         หากสนใจสามารถประสานงาน พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ วรเมโฆ หมายเลขโทรศัพท์ 085 041 5776 หรือ E-mail : nattawut_2522@hotmail.com

คลิก เอกสารแนบ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000