หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการมีผลบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

หน้าหลัก

กระทรวงสาธารณสุข

แจ้งการมีผลบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่

http://btc.ddc.mogh.go.th

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000