หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญอบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา "หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกได้ที่ www.kbu.ac.th  

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000