หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2

หน้าหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถโหลดใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ได้ที่ www.moe.go.th

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000