หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง)

หน้าหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง)

ดูรายละเอียดได้ทาง www.moe.go.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000