หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน้าหลัก

          กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2560

ครั้งที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 7160 3753

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000