หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หน้าหลัก

          ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tpqi.go.th

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ส่วนงานบริหารงานบุคคลและบริการ 0 2617 7970 ต่อ 507

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000