หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้เรื่อง ซึมเศร้า...เราคุยกันได้

หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16  ภายใต้เรื่อง ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dmh.go.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000