หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

หน้าหลัก

          คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน 7 คน โดยสามารถสมัครได้       ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 - วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30- 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.senate.go.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอำนวยการ 0 2280 2862

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000