หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หน้าหลัก

          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคลและบริการ สำนักบริหารกลาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tpqi.go.th

          หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอาฑิตยา วุฑฒิกรรมรักษา 0 2617 7970 ต่อ 507

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000