หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

หน้าหลัก

          สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคลและนิติกร สำนักบริหารกลาง 0 2669 3255-63 ต่อ 1026 และ 1027

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000