หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญชมสารคดีโทรทัศน์ชุด สารคดีไทย วรรณคดีไทย

หน้าหลัก

          มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำสารคดีโทรทัศน์ชุด สารคดีไทย วรรณคดีไทย 20 ตอน ตอนละ 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนให้เยาวชน ครูผู้สอน และประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย และเชื่อมโยงกับชีวิตกับชีวิตและสังคมในปัจจุบัน 

          สามารถติดตามสารคดีโทรทัศน์ชุด สารคดีไทย วรรณคดีไทย ได้ทางสถานีโทรทัศน์โมเิร์นไนท์ทีวี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.58-07.59 น. ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 11 มิถุนายน 2560

          หรือสอบถามข้อมูลที่ 0-2628-5620 9jv 1171 และ www.moe.go.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000