หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ องค์การคลังสินค้า รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

หน้าหลัก

องค์การคลังสินค้า

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2560

ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า ชั้น 8 ห้อง 10804

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

( ... คลิก  ประกาศรับสมัคร ... )

( ... คลิก  ใบสมัคร ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000