หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

หน้าหลัก

               สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธฺการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถาที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.moe.go.th ในหัวข้อ " ประกาศ "

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000