หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6

หน้าหลัก

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6

ในหัวข้อ การสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัย : บทบาทของโรงเรียนและชุมชน

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดคลิก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000