หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

หน้าหลัก

กรมชลประทาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา

( ... คลิก... ประกาศกรมชลประทาน)

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000