หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การจัดสร้างภาพยนต์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์ และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง

หน้าหลัก

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ynetbangkok.or.th

 

รายละเอียดคลิก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000