หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา

หน้าหลัก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เชิญชวนผู้สนใจ รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2560

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายกลยุทธ์

โทร. 0-2831-3202,  0-2831-3946 โทรสาร 0-2631-3967

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 มิถุนายน 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000