หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เชิญร่วมโครงการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2560

หน้าหลัก

 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2560

รุ่นที่ 1 – 4 ใน วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สามารถส่งแบบตอบรับ มาได้ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000