หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

หน้าหลัก

         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เพื่อประชาชนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตาม การประกวดได้ที่ แฟนเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. โดยเปิดรับสมัครและส่งไฟล์คลิปวีดีโอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2560 โดยบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 11234 7-8 ต่อ 4

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000