หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมกับโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวันจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน

หน้าหลัก

 

          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียน                        โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวัน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนนอกระบบตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน ประจำเดือน มีนาคม 2560  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)        โดยโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวัน ได้ให้บริการ นวดแผนโบราณ นวดกดจุด และนวดบำบัดแก่ประชาชนทั่วไป และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

           ทั้งนี้การจัดกิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนอกระบบตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน ได้จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 9 บูธ และส่วนภูมิภาค 41 บูธ รวม 50 บูธ สำหรับบูธในกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559  และจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2560 

 

   

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ข่าว

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ์  ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000