หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ โรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนันท์มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.

หน้าหลัก

 

          ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนันท์เข้ามอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางเสาวนีย์     พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)  เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560 ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคเงินช่วยเหลือในวันจัดกิจกรรม งานสัปดาห์วิชาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000