หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมกับโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน

หน้าหลัก

        นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เยี่ยมชมให้กำลังใจบูธกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชนในกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ของโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย ที่มาให้บริการอาหารว่าง “เมี่ยงกระท้อน” ให้แก่ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณห้องโถงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.

  

  

  

  

 

 

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000