หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. ร่วมรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

หน้าหลัก

          

          เวลา 14.05-15.00 น. ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สัมภาษณ์ในประเด็นการเตือนภัย และหลักการที่ถูกต้อง กรณีมีภาคเอกชนนำเรื่องการศึกษามาอ้างอิง และเข้าไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน ในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000