หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ รองเลขาธิการ กช. เป็นประธานมอบรางวัล "เพชรนารายณ์ ประจำปี 2559" จัดโดยสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก

          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานมอบรางวัล " เพชรนารายณ์ ประจำปี 2559"  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

          สำหรับรางวัล "เพชรนารายณ์" จัดโดยสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางสมาคมฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้กำลังใจ และส่งเสริมบุคคลต่างๆ ใน 12 สาขาอาชีพ ที่ได้ตั้งใจทำงานอุทิศตน เป็นคนต้นแบบ คนดีของสังคมต่อไป

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

คณะทำงานรองเลขาธิการ กช. : ภาพ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000