หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. แก่ผู้บริหาร จ.พัทลุง

หน้าหลัก

เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. แก่ผู้บริหาร จ.พัทลุง

        ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, อ.ก.ศ.จ., หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

  

คณะทำงานเลขาธิการ กช. : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000