หน้าหลัก \ ติดต่อเรา \ ที่ตั้ง สช.

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 02-2826597

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000