หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต...
2016-07-04 09:38:02
หลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “Monitoring and evaluating gender equality in education” ของ IIEP
วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนการศึกษา (International Institute for Educational Planning – IIEP) จะจัดหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อMonitoring and evaluating gender equality in education...
2016-07-04 09:38:54
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึก...
2016-07-04 09:39:50
โครงการ JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินโครงการ JENESYS 2016 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) เพื่อเชิญชวนประชาชนจากภูมิภาคอาเซียนและโอเชียเนีย จำนวนประมาณ 1,670 คน เข้าร่...
2016-09-12 10:14:38
ทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร 3 ปี สายสามัญ ที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น   &nbs...
2016-09-13 09:34:18
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2017
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่อจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2017  (2017 Korean Governmen...
2016-09-27 14:14:11
ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017 ซึ่งทุน...
2016-12-21 14:11:54
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2560       &nb...
2016-12-28 14:02:14
รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017-2018
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 – 2018 ให้แก่นักศึกษาไทย  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  และทุนวิจัยระดับ...
2017-01-11 09:56:59
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของรัฐบาลตุรกี (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560
      ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560   &nbs...
2017-01-19 15:29:07
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษามาเลเซีย ได้เสนอให้ทุนการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ในสถาบันการอุดมศึกษามาเลเซีย 28 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสง...
2017-03-09 09:12:51
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561
       สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก และ...
2017-03-16 14:12:29
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ (AY2018 ASEAN Scholarships for Thailand)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ประก...
2017-03-16 14:24:45
โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2
ด้วยมูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Access to Youth Employment” ณ กรุงโซล สาธารณรั...
2017-03-16 15:28:58
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน
              ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งโดย Dr. Sun Yat-Sen เมื่อปี 2467 ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษาด้านการวิจ...
2017-03-28 14:47:53
ทุนการศึกษา 2017 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia
             ด้วยสำนักงานการศึกษา  Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา " 2017 Jasmine Jiangsu Tertiary E...
2017-03-28 15:43:42
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000