หน้าหลัก \ แนวปฏิบัติถวายราชสักการะ
แนวปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ  เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต  รายละเอียดดังแนบ คลิกรายละเอียด ...
2016-10-19 14:13:50
แนวปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต สำหรับโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-10-19 14:22:27
แนวทางปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตจากสำนักนายกรัฐมนตรี
  ...
2016-10-19 14:31:06
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการย้อมผ้าของกระทรวงศึกษาธิการ
(... คลิก เอกสารแนบ ...) ...
2016-10-20 13:59:48
สช.เตรียมตั้งศูนย์บริการกระทรวงศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เตรียมตั้งศูนย์บริการกระทรวงศึกษาธิการ  จัดอาหารพร้อมน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาร่วมถวายความอาลัยระหว่างวันที่  28 ต.ค. – 27 พ.ย. 59  บ...
2016-10-21 16:32:20
โรงเรียนเอกชนร่วมใจบริจาคน้ำดื่มถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  พร้อมใจบริจาคน้ำดื่มและริบบิ้นดำ  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะนำไปแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
2016-10-21 11:56:59
สช.ประชุมสรุปการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือแก่ประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           นางเสาวนีย์ พนัสสร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการจัดการประชุมสรุป การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้บริการแล...
2016-10-27 13:09:51
โรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมพิธีถวายราชสักการะและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนในเครือคณะนักบวชซาเลเซียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื...
2016-10-27 15:41:22
โรงเรียนดรุณาราชบุรีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2559   ...
2016-10-27 15:58:16
รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ร่วมกิจกรรมครัวกระทรวงศึกษาธิการ (สนามหลวง) และศูนย์บริการประชาชน (โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม)
...
2016-11-03 12:30:53
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย อธิการประภาส ศรีเจริญ ทำพิธีจุดเทียนถวายพวงมาลัย ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่...
2016-10-28 13:54:14
โรงเรียนเด็กสากลมอบริบบิ้นสีดำให้ สช. เพื่อใช้แจกจ่ายในกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
           โรงเรียนเด็กสากล (INTERKIDS BILINGUAL SCHOOL) ร่วมทำริบบิ้นดำและนำมามอบให้ สช. จำนวน 19,990 ชิ้น เพื่อใช้ในการแจกจ่าย ที่ศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ...
2016-10-28 14:08:28
เลขาธิการ กช. ตรวจชมศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
วันที่ 29 ต.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กช. เปิดและเยี่ยมชมศูนย์บริการรับรองประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร...
2016-11-02 12:36:25
รองเลขาธิการ กช. เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
นางเสาวนีย์ พนัสสร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือแก่ประชาชน อันเกี่ยว...
2016-11-02 12:36:36
เลขาธิการ กช. เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนฯ ณ บริเวณสนามหลวง
                นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ สช. ครูและ...
2016-11-02 12:37:02
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนฯ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
             ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์บริการรับรองประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำน...
2016-11-02 12:36:45
สช.ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดอาหารเครื่องดื่มร่วมกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนฯ
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณสนามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์บริ...
2016-11-02 12:37:33
สช. รับมอบริบบิ้นสีดำจากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณสนามหลวง
           นางยุพา ราชู ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบริ้บบิ้นสีดำจากตัวแทนสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เข้าถวาย...
2016-11-02 12:50:26
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ส่งมอบริบบิ้นสีดำเพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณสนามหลวง
          นางสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบริ้บบิ้นสีดำจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จำนวน 900 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน...
2016-11-03 11:19:11
สช. ร่วมกับฝ่ายการศึกษามิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ จัดอาหารเครื่องดื่มร่วมกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนฯ เป็นวันที่ 6
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับฝ่ายการศึกษามิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณสนามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์...
2016-11-11 15:31:34
เลขาธิการ กช. เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนฯ ณ ครัว ศธ. และ ครัว สช. บริเวณสนามหลวง
     นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ สช. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบมาให้บร...
2016-11-11 09:55:11
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีการฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ และปร...
2016-11-14 11:17:04
สช. รับมอบริบบิ้นสีดำจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ มาเพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณสนามหลวง
          กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. เป็นตัวแทนรับมอบริ้บบิ้นสีดำจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินท...
2016-11-16 07:38:55
แนวปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนได้ทราบ แนวปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เพื่อการดำเนินการ และเตรียมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...
2016-11-17 13:55:11
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ด้วยรัฐบาลกำหนดจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป ...
2016-11-18 12:01:58
ประมวลภาพกิจกรรมครัวกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 8 -14 พ.ย. 2559 ณ สนามหลวง
ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ประสานงาน  การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ "ครัวกระทรวงศึกษาธิการ" ระหว่างวันที่  4 - 18 พฤศจิกายน 2559  ณ  สนามหลว...
2016-11-18 14:46:17
ประมวลภาพกิจกรรมครัว สช. ระหว่างวันที่ 5 - 18 พ.ย. 59 สนามหลวง
ประมวลภาพกิจกรรมศุนย์ประสานงานการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน "ครัว สช."  ระหว่างวันที่ 5 -18 พฤศจิกายน 2559  เต๊นท์ที่ 32 &nb...
2016-11-18 16:37:48
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด (กรุงเทพฯ) นำคณะคนตาบอดเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด (กรุงเทพฯ)  ได้รับพระกรุณาให้นำคณะคนตาบอดเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันอาทิตย์ที่  20  พฤศจิกายน 2559 ...
2016-11-21 11:15:00
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙             วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นำโดย ท่านอธิ...
2016-11-28 13:34:36
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมถวายความอาลัย
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดโต๊ะหมู่ประดับเครื่องทองน้อยและสมุดลงนา...
2016-11-28 14:08:19
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จัดพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดย บาทหลวงเอกมัย เหลือหลาย ณ บริเวณวัดน้อย และหอประชุมของโรงเรี...
2016-11-28 14:03:02
กิจกรรมน้อมถวายความอาลัย ฯ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 28 ตุลาคม 2559 พิธีมิสซาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...
2016-11-28 16:57:19
โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย กรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย กรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ...
2016-12-22 15:01:10
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์จัดงานถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
          เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์จัดงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่...
2017-01-23 10:58:03
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000