หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร
ค่ายผู้นำสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1
ค่ายผู้นำสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1                   14 ธ.ค. 2558 : นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวช...
2016-07-21 08:57:16
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้                 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2015-12-16 10:59:30
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้                 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2015-12-16 10:59:46
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้
สช.แจงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.ใต้                 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก...
2015-12-16 11:00:01
สะเต็มศึกษา พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สะเต็มศึกษา พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี               9 ธ.ค. 2558 : นางเสาวนีย์ พนัสสร...
2016-07-13 07:07:37
การเขียน
“การเขียนแบบคู่กับอาชีพวิศวกรฉันใด การเขียนข้อสอบย่อมคู่กับอาชีพครูฉันนั้น” หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิศวกรก็คือการเขียนแบบหรือการออกแบบตึกรามบ้าน ...
2016-07-13 07:13:14
เลขาธิการ กช. นำทีมชาว สช. ร่วมกิจกรรมใน Big Cleaning Day
           นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อ...
2016-07-21 08:51:29
สช.จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ รร.เอกชน
          นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม...
2016-07-22 15:53:27
สช.ร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)
            นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับป...
2016-07-25 16:24:37
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สช.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ...
2016-07-26 09:58:53
สช.ปิดโรงแรมกลางพัทยา จัดแข่งทักษะวิชาชีพโรงงเรียนนอกระบบวิชาเสริมสวย
           นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย เม...
2016-07-29 11:04:45
ทำอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทย? การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เลขาธิการ กช.มอบแนวคิด  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ทำอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทย  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น&...
2016-07-29 15:01:10
ศธ.ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะผู้บริหาร  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยา...
2016-07-29 15:35:24
เลขาธิการ กช. และบุคลากร สช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
                 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559  เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   โดย นายอดินันท์&n...
2016-08-03 13:54:36
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาว่าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ กช.
เลขาธิการ กช. ให้การต้อนรับดร.เชาว์ เต็มรักษ์  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาวา  และMr.Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมคารวะ เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดการศึกษ...
2016-08-03 13:57:16
เลขาธิการ กช. ร่วมเปิดตัวภาพยนต์ "พริกแกง" ภาพยนต์แห่งคุณค่าและวัฒนธรรมอาหารไทย
            นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ร่วมชมภาพยนต์ และเปิดตัวภาพยนต์เรื่อง "พริกแกง" ณ ลานอินฟินิตี้ พารากอนซีนี...
2016-08-09 14:17:29
สช. ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนครูไทย-ญี่ปุ่น แห่งเมืองฟุกูโอกะ ประจำปี 2559
          10 ส.ค. 59 : นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ให้การต้อนรับ คณะแลกเปลี่ยนครูไทยและครูญี่ปุ่นแห่งเมืองฟูกูโอกะ ประจำปี 2559...
2016-08-11 16:03:05
เลขาธิการ กช. รองเลขาธิการ กช. และบุคลากร สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง นำโดย พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...
2016-08-15 14:34:45
สช. ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกระบบ ใน กทม. จัดอบรมผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ โครงการพัฒนาคุณภาพกา...
2016-08-22 16:42:00
สช. เปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
           นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
2016-08-23 13:00:23
สช. จัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล และ นราธิวาส ในวันที่ 20 สิงหา...
2016-08-26 13:38:02
สช. รับมอบรางวัลสำนักที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                                                      ...
2016-08-26 13:17:25
สช.เข้มสัมมนาเพิ่มความรู้การเปิดเสรีด้านการศึกษาโรงเรียนเอกชน
           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิดเสรีด้านบริการการศึกษา โดยมี นายอดินันท์  ปากบา...
2016-09-01 16:34:07
การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์เครือข่ายด้านการปฏิบัติงาน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้  ร่วมส...
2016-09-05 15:28:22
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2559
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)  ครั้งที่ 3/2559  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎ...
2016-09-13 13:46:42
พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สช.อ.จชต.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดครอสติวเข้มว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศ...
2016-09-20 11:33:55
เลขาธิการ กช. นำข้าราชการ สช. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2559
       นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ สช. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางว...
2016-09-20 14:27:31
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (KC)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (Knowledge  Center of  Office  of  the  Private  Educatio...
2016-09-21 10:58:36
รองเลขาธิการ กช.ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559"
             นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิก...
2016-09-27 14:59:30
สช.มอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
            นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสาม...
2016-09-27 14:53:24
เลขาธิการ กช. มอบโล่เกียรติคุณผู้ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์ ในปี 2559
          นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  มอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์ โดยกองทุนสง...
2016-10-03 15:06:16
สช.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร รร.นอกระบบระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
        นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเพื่อระดมความคิดเห็น ในก...
2016-10-03 14:58:19
สช.จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสมทบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  วันที่  30 ...
2016-10-06 10:44:28
สภาการศึกษาเอกชนแสดงความยินดีเลขาธิการ กช.คนใหม่
สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤตชัย  อรุณรัตน์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคนล่าสุด วันที่  6  ตุลาคม ...
2016-10-07 08:36:27
ชาวสช.ร่วมต้อนรับเลขาธิการ กช. คนใหม่
นายพีรศักดิ์  รัตนะ  และนางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...
2016-10-12 20:14:24
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 28
"ป๋าเปรม" หวังเยาวชน รู้รักสามัคคี พาประเทศเดินหน้า ชี้เป็นสมบัติมีค่าของชาติ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่  12  ตุลาคม  2559  ที่สโมสรทหารบก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธ...
2016-10-19 09:17:13
สช.นำโรงเรียนเอกชนร่วมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษั...
2016-10-19 10:50:55
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 16/2559 "SAM For All คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด"
            นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 16/2559 "SAM For All คิดดี ทำดี ไม่ม...
2016-10-19 11:05:14
เลขาธิการ กช. นำบุคลากร สช. ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมวการศึกษเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะก...
2016-10-19 11:10:54
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศธ.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...
2016-10-20 15:24:19
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๑๕ วัน)
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศธ.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อถวายเป็นพระร...
2016-10-28 09:57:45
เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน วั...
2016-10-28 13:58:00
เลขาธิการ กช. เปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉ...
2016-11-03 12:30:54
รมว.ศธ. เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปแผนงานของ สช.
           พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย พลตรี ณัฐพงศ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีร...
2016-11-09 13:05:16
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จ.น่าน
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี  2559  ณ  วัดพญาภู  พระอารามหลวง  จ.น่าน&nbs...
2016-11-08 15:19:47
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2558
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ...
2016-11-16 07:42:07
สช. ประชุมทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์
           นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ ค...
2016-11-16 07:43:32
กระทรวงศึกษาธิการรวมพลังแห่งความภักดี
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการองค์กรหลัก ผู้บริหาร และข้าราชการ จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมคุรุส...
2016-11-23 14:39:38
สช. ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์
รองเลขาธิการ กช. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ The Pacific International Hotel Management School  ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมวิเวก  ปางพุฒิพงศ์...
2016-11-23 14:44:24
โครงการผู้บริหาร ศธ สัญจร ประจำปี 2560 อุดรธานี
นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เยี่ยมชมสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุดรธานี  ตามโครงการประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร ประจำปี 2559 นางเสาวนีย์ ...
2016-11-24 11:34:00
ประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รองเลขาธิการ กช. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาการศึกษาเอกชนนอกระบบ  (ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...
2016-11-24 13:45:18
สช.จัดอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน โดยติวเตอร์แนวหน้าของเมืองไทย
        เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excel...
2016-11-28 08:47:34
สช. ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามนโยบายกระทรวง...
2016-11-28 13:48:23
สช. จัดประชุมโรงเรียนเอกชนชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
          ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปร...
2016-11-28 15:12:43
เลขาธิการ กช. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร สช. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
          นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) มอบแจกันดอกไ...
2016-11-30 12:25:55
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลปัญญาสมมาร (50 วัน) และ Big Cleaning Day
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมมาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ...
2016-12-01 13:13:35
สช.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ
         นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สช. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยมี พลเอ...
2016-12-06 09:58:05
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2 ธ.ค. 59
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ  ศาสนา &n...
2016-12-06 11:15:38
สช.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ...
2016-12-06 14:28:07
เลขาธิการ กช. เข้าร่วมการอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองคม...
2016-12-08 11:49:58
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานราชการให้แก่บุคลากร สช.
          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานราชการให้แก่บ...
2016-12-20 16:02:21
เลขาธิการ กช. ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำผู้บริหาร สช. ร่วมต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ...
2016-12-22 09:30:10
สช. ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจัดกิจกรรม “ขึ้นดอยตามรอยพ่อ” และร่วมตั้งปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปล่อยขบวน “ขึ้นดอยตามรอยพ่อ”  กับ...
2016-12-29 16:06:09
เลขาธิการ กช. นำผู้บริหาร ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
             นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ...
2016-12-28 16:03:29
สช. จัดกิจกรรมออกบูธโรงเรียนสอนผสมเครื่องดื่มตามนโยบายของรัฐบาล
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมการออกบูธส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนอกระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ...
2016-12-29 16:06:22
สช.ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
                  นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สช. ทำบุญถวายภั...
2016-12-29 17:32:24
สช.ชูนโยบายรัฐจัดกิจกรรมออกบูธโรงเรียนนอกระบบบริการตัดผมฟรีช่วงปีใหม่
                        นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจ...
2017-01-01 18:52:19
ภาคใต้อ่วม! น้ำท่วมหนัก สช. เร่งระดมทุนช่วย
                    นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ ส...
2017-01-13 12:13:16
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2560
          วันนี้ (11 ม.ค. 60) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารคว...
2017-01-12 13:30:25
เลขาธิการ กช. ร่วมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 14&nb...
2017-01-16 14:02:27
เลขาธิการ กช. ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิ...
2017-01-18 15:35:11
สช.สานต่อโครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในโรงเรียนเอกชน
                       วันที่ 18  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธ...
2017-01-23 09:16:46
สช.ยังเร่งลุยให้ความช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
                    วันที่ 19  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่...
2017-01-19 12:39:52
เลขาธิการ กช. เปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติประจำปีงบประมาณ 60
          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะ...
2017-01-20 15:29:09
เลขาธิการ กช. นำผู้บริหาร และบุคลากร สช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
2017-01-20 16:36:17
เลขาธิการ กช. เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
         นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบ...
2017-01-23 13:29:36
ชาวเอกชน รวมใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
                      วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 11.30 น. นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และ นางพรพ...
2017-01-23 14:58:41
น้ำใจโรงเรียนเอกชน ยังคงหลั่งไหล โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
            วันนี้ (24 มกราคม 2560) เวลา 10.30 น. นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินจากโรงเ...
2017-01-24 10:59:58
เลขาธิการ กช. เปิดโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน
          เมื่อวันที่ 22  มกราคม  2560 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดโครงการมีส่วนร่วมของ...
2017-01-24 17:12:38
สช. ลุยต่อเนื่อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพสู่ผู้ประสบอุทกภัยสงขลา
          เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2560 ที่ผ่านมา นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ อำเภอระโนด และอำเภอ...
2017-01-25 11:39:59
น้ำใจโรงเรียนเอกชนยังไม่หมด โรงเรียนลาซาล มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
              วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 10.30 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นตัวแทนรับ...
2017-01-25 13:31:18
สช. โดยโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริพัทยานานาชาติ ให้บริการเสริมสวย ตัดแต่งทรงผม แต่งหน้า ทำเล็บ ฟรี
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสร...
2017-01-25 16:51:29
น้ำใจชาว สช. ยังไม่หมด โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
            วันนี้ (26 มกราคม 2560) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากโรงเรียนสตร...
2017-01-26 15:59:19
ร่วมใจ สช. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
                โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส เข้ามอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิ...
2017-01-26 16:23:34
สช. เปิดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธ...
2017-01-31 10:32:21
เลขาธิการ กช. เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน จ.สงขลา
         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธาน ปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจใ...
2017-01-31 11:32:06
สช.ขานรับนโยบาย ศธ. จัดประชุม แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559
                  นายประยูร  หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในยการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียน...
2017-02-01 17:49:10
สช.สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนิวซีแลนด์
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมต้อนรับเอกอัคราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย นายเบนจามิน คิง...
2017-02-02 16:55:31
เผยอิงเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
              คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเผยอิง เข้ามอบเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายเสรี&nbs...
2017-02-03 18:06:15
ถนอมพิศวิทยาเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
            ตัวแทนจากโรงเรียนถนอนพิศวิทยา(เขตวังทองหลาง) เข้ามอบเงิน 10,444 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทก...
2017-02-03 13:24:09
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางเสาวนีย์  พนัสสร...
2017-02-03 13:25:56
โรงเรียนกงลี้จงซันมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนกงลี้จงซัน เขตธนบุรี  เข้ามอบเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคจากผู้ปกครอง ครู และนักเร...
2017-02-03 18:10:13
โรงเรียนเด็กสากลเข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคภาคใต้
          เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3  กุมภาพันธ์  2560) ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนเด็กสากล โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล แ...
2017-02-03 19:01:15
ผู้เชี่ยวชาญฯ สช. มอบโล่และเกียรติบัตร ในโครงการ The Heart of Giving
          นาง ยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  เป็นประธานมอบโล่ และเกียรติบัตรในโครงการ The Heart of Giving เพื่อเป็นการขอบคุณ และเชิดชูเกียรติ...
2017-02-06 10:55:49
เลขา กช. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐมนตรี
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้สนับสนุนชุดกีฬาประจำทีม ฟุตซอล สช. เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตซอลลีก 4 ค...
2017-02-06 19:27:21
การัญศึกษาเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          ตัวแทนจากโรงเรียนการัญศึกษา เข้ามอบเงินช่วยเหลือ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี พนัสสรณ์ รองเลขาธิกา...
2017-02-08 10:13:50
โรงเรียนอนุบาลปาณยาเข้ามอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
          ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลปาณยา เข้ามอบเงินช่วยเหลือ 10,220 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัย...
2017-02-08 10:33:52
สช.จัดแถลงข่าว "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชนปี พ.ศ. 2560"
               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงานแถลงข่าว "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560" ภายใต้แนวคิด “การศึกษ...
2017-02-08 11:15:50
สช.นำนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศเข้าพบนายกรัฐมนตรี
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
2017-02-09 11:51:53
เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิด “ งานวันการศึกษาเอกชนสมุทรสาคร ”
         เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิด “ งานวันการศึกษาเอ...
2017-02-14 17:27:43
สช.ร่วมใจพร้อมแสดงศักยภาพโรงเรียนเอกชนในงาน "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560"
                  หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำป...
2017-02-20 12:11:07
สช. จับมือ กอ.รมน. ขับเคลื่อนความมั่นคงสถาบันหลักของไทย
                          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พลโท วิษณุ ไตรภูมิ ผู...
2017-02-17 17:55:00
สช. จับมือ กอ.รมน. ขับเคลื่อนความมั่นคงสถาบันหลักของไทย
                    นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  พลโท...
2017-02-17 18:32:29
ชาว สช. ต้อนรับเลขาธิการ กช. คนใหม่
            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเ...
2017-02-20 14:10:11
โรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนันท์มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.
            ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนันท์เข้ามอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางเสาวนีย์ &...
2017-02-20 15:10:59
เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานกับตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
            ช่วงบ่ายวันนี้ (21 กุมภาพันธ์  2560) ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าพบ ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลข...
2017-02-21 14:40:56
เลขาธิการ กช. พร้อมสนับสนุน ยืนยันให้ชาว สช. มุ่งมั่นทำงานเพื่อการศึกษาเอกชน
               ช่วงเช้าวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประช...
2017-02-22 16:06:44
สช.จัดประชุมโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพเสริมความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน
         นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการ ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และ...
2017-02-24 10:24:07
สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน
         วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2560 ) นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( รองเลขาธิการ กช. ) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่...
2017-02-27 10:15:09
เลขาธิการ กช. เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
                     ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมบรรย...
2017-02-27 14:56:05
เลขาธิการ กช. ร่วมต้อนรับคุณพลอยไพลิน
         วันนี้เวลา 09.00 น. (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)  ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมต้อนรับ คุณพลอยไพลิน ...
2017-03-01 14:30:22
เลขาธิการ กช. รับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
          วันนี้ (3 มีนาคม 2560) ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเ...
2017-03-03 15:38:46
ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560
          ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศ...
2017-03-03 15:41:15
สช.ให้การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจากเหตุลอบยิงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต  4 ...
2017-03-09 10:25:47
สช. เยียวยา โรงเรียนเอกชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนเอกชนภาคใต้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...
2017-03-08 13:30:54
สช.เตรียมความพร้อมโรงเรียนนานาชาติรับการประเมินผลการจัดการศึกษาปี 60
            นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่จ...
2017-03-15 10:41:01
เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินจัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
          นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการมอบเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุ...
2017-03-15 11:19:22
สช.ร่วมกับโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวันจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
            นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียน      ...
2017-03-17 15:59:02
สช.ร่วมฮั่นปั้นส่งเสริมสนับสนุนครูอาสาสมัครจีนสู่โรงเรียนเอกชน
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)  เป็นประธานการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูม...
2017-03-27 11:25:09
สช.สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหน...
2017-03-28 13:19:52
สช.เตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV
            นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็น...
2017-03-28 14:47:14
สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา
            นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ...
2017-03-28 15:09:41
เลขาธิการ กช. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่น
         นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่นและพิธีมอบเกียรติบัตร ณ สถาบ...
2017-03-29 15:47:58
สช. ร่วมลงนามความร่วมมือผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
         ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( เลขาธิการ กช. ) ร่วมลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงกา...
2017-03-31 14:38:31
สช.จัดประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 4
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมการเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมส...
2017-03-31 14:54:09
สช.จัดประชุมกำหนดแนวทางการใช้คูปองการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมก...
2017-03-31 16:49:28
125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 126 ...
2017-04-04 09:16:37
สช.จัดประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นพิเศษ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสร...
2017-04-05 14:34:39
สช.จัดประชุมเตรียมการนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
                                ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิกา...
2017-04-07 17:28:27
เลขาธิการ กช. ร่วมเข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
                        ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เข้าร่วมประชุม...
2017-04-10 09:43:17
ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560
            ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  นำข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการวัฒนธ...
2017-04-10 17:40:57
สช. ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
               นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่ง...
2017-04-10 17:39:17
สช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งมีพิธีสรงน้ำพระ  และข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมรดน้ำขอพรจาก ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช. และนาง...
2017-04-11 13:26:45
สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรี ประจำปี 2560
                     นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส...
2017-04-19 16:20:37
สช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
         ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเส...
2017-04-24 10:38:45
สช. ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อผ้าศรีประภัสสร จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( เลขาธิการ กช. ) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื...
2017-04-24 10:48:53
สช.เร่งหาแนวทางปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเ...
2017-04-25 13:46:23
สช. จัดประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสร...
2017-04-25 16:19:53
สช.จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือ Boot Camp
          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับครูที่เข้ารับการอบรม ในโค...
2017-04-27 09:01:40
สช.ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช.ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประ...
2017-04-27 14:32:25
สช. ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
                     นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดกิจกรรมเปิดโล...
2017-04-27 18:32:54
สช. ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้
                     นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดกิจกรรมเปิดโล...
2017-04-27 18:01:16
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000