หน้าหลัก \ แนวปฏิบัติถวายราชสักการะ \ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์จัดงานถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

หน้าหลัก

          เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์จัดงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความอาลัย และแสดงความเสียใจในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้เป็นกษัตริย์ของประชาชน และเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศ

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ข่าว 

ประชาสัมพันธ์ สช.

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์  ภาพถ่าย

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000