หน้าหลัก \ แนวปฏิบัติถวายราชสักการะ \ โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย กรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้าหลัก

                 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย กรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย กรุงเทพ

             และ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย กรุงเทพ ร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยนำขนมและนม มาให้บริการแก่ประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000