หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมภาษาจีนระยะสั้นในไต้หวัน (HES)

หน้าหลัก

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมภาษาจีนระยะสั้นในไต้หวัน (HES) ให้กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการ

รายละเอียดทุนการศึกษา >>>>  HES.pdf

ใบสมัคร>>>>>  Application form.pdf

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 5 เมษายน 2560 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายัง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช.

(ทุนไต้หวัน) เขตดุสิต กทม. 10300

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000