หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

หน้าหลัก

 

ม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

 

o    สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

o    สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60

o    สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3026 , 0-4422-3014
โทรสาร 0-4422-33010  หรือที่ www.sut.ac.th/ces

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000