หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ด่วนที่สุด!!! สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

หน้าหลัก

  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  6  ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2559

สามารถส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ gpa123@sueksa.go.th และ gpa14121412@gmail.com 

 

สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้  :  ที่นี่

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000