หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล 2559 อัพเดท 20 เมษายน 60

หน้าหลัก

Oversea 2016.xlsx

 

*ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน*

และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องได้ที่ phattharat.namtan@gmail.com

Update 20_04_2017

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000