หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15

หน้าหลัก

สช.กำหนดการจัดประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15

วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กทม.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000