หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ฯ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามที่อยู่ e-mail ที่ให้ไว้ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย   ***** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครที่นี่

กำหนดการ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000