หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ตำแหน่งว่างและรายละเอียดการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

หน้าหลัก

ตำแหน่งว่างและรายละเอียดการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์11 ก.ค. 2559 14:12โดยอาทิตยา เทพสีดา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แจ้งตำแหน่งว่างและรายละเอียดการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    

 

 

รายละเอียดการรับรายงานตัว

ตำแหน่งว่าง - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งว่าง - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่งว่าง - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000