หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

รายชื่อโรงเรียนเอกชน (ค้างจ่าย) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2551 - 2557

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนเอกชน (ค้างจ่าย) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

ประจำปี 2551 - 2557 

 

ขอความร่วมมือผู้ใดที่ประสงค์จะมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดนำใบบัญชีรายชื่อผู้รับเครื่องราช ที่มีลายมือชื่อผู้ที่ได้รับ (ฉบับจริง) มาในวันดังกล่าว

 

ดาวน์โหลด... (ไฟล์ที่แนบมา)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กลุ่มงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โทร 0 2282 9576  (วันและเวลาราชการ)

 

 

-------------------

 

| ไฟล์แนบ:  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2551.rar  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2552.rar  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2553.rar  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2554.rar  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2555.rar  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2556.rar  บัญชีรายชื่อรับเครื่องราช ปี 2557.rar

ประกาศรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 (บุคลากรโรงเรียนเอกชน)

โพสต์8 ธ.ค. 2558 11:55โดยโสภณ แจ่มสุข

 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ขอแจ้งรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 

สำหรับบุคลากรโรงเรียนเอกชน

 

ดาวน์โหลด... (เอกสารที่แนบมา)

------------------

 

| ไฟล์แนบ:  ดิเรก 2558.PDF

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 38-57 (บุคลากรโรงเรียนเอกชน)

โพสต์5 ส.ค. 2558 10:01โดยโสภณ แจ่มสุข

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดำเนินการโหลดข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรโรงเรียนเอกชน

ที่ได้รับเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2538 - 2557

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมา... 

(ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)

-------------------

 

| ไฟล์แนบ:  ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรโรงเรียนเอกชน รับเครื่องราชฯ ปี 38 - 57.zip

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2559

โพสต์16 ก.ค. 2558 18:42โดยโสภณ แจ่มสุข

 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2559

สำหรับบุคลากรโรงเรียนเอกชน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม... (ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบด้านล่าง)

----------------------

 

| ไฟล์แนบ:  สช.จังหวัด.pdf  สพป..pdf  เอกสารแนบ เครื่องราชโรงเรียนเอกชน ปี 59.zip  โรงเรียนเอกชน (กทม.) .pdf

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2557

โพสต์13 ก.ค. 2558 14:13โดยโสภณ แจ่มสุข   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 18:36 ]

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดำเนินการจัดส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2557

 

หนังสือถึง ผอ.สพป. / ผอ.สช.จังหวัด และ โรงเรียนเอกชน... 

(ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)

 

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชน (ส่วนกลาง) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ส่วนภูมิภาค)

และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด)

สามารถขอรับเครื่องราชได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2558 

ได้ที่ อาคารโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 152 

โทร 02 282 9576 (วันและเวลาราชการ เท่านั้น)

----------------------------------

 

 

| ไฟล์แนบ:  ผอ.สช.จังหวัด.pdf  ผอ.สพป..pdf  โรงเรียนเอกชน.pdf

ด่วน... เครื่องราชอิสริยาภรณ์โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551 - 2556 (มาแล้ว)

โพสต์3 มิ.ย. 2558 14:37โดยโสภณ แจ่มสุข   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2558 10:02 ]

 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชน (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สำหรับส่วนภูมิภาค)

และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด) 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2551 - 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

 

รายละเอียดเพิ่มเติม.... (ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง ที่แนบมา)

--------------------------

 

 

 

 

 

สถิติประจำปี 2559

 

ลอง

 

 

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000